WAT IS EEN BUSINESS DESIGN RUN?

De Business Design Run wordt ingezet voor het aanscherpen van bestaande producten en diensten of voor het ontwerpen van geheel nieuwe businessmodellen.

Het proces is gebaseerd op de eerste twee ‘diamonds’ van de Business Design Blueprint; de problem fit & de solution fit. Het begint bij het identificeren van het juiste probleem, het in kaart brengen van relevante maatschappelijke, technische en marktontwikkelingen en het inleven in de doelgroep. Pas daarna worden gerichte oplossingen bedacht en getest. In enkele weken ontstaat zo een gevalideerd prototype.

De Business Design Run is een intensief en iteratief proces waarin we in verschillende workshops ideeën tastbaar maken en steeds valideren onder eindgebruikers. Ook bouwen we stakeholder go/no go momenten in, zodat we niet stranden of terug hoeven in het proces. Samen met het team doorlopen we de volgende stappen:

Wat levert het op?

Een Business Design Run levert natuurlijk het volgende op:

 • Een gevalideerd prototype: Getest onder de doelgroep. Helder inzicht in de potentie van het idee. Het is duidelijk wat succesfactoren zijn en waar nog aan gewerkt moet worden.

Daarnaast:

 • Itereren of door naar MVP: een besluit of een iteratieslag nodig is of dat kan worden doorgestoomd naar de marktet fit fase (MVP).
 • Helder inzicht in de behoeften (job to be done) van de doelgroep: verdieping in de kennis van (potentiële klanten). Wat speelt er bij hen en waar zijn ze bij geholpen?
 • Concrete business challenge & customer challenges: heldere criteria waar de oplossing aan dient te voldoen om voor zowel de organisatie als de klant waarde te kunnen toevoegen.
 • Business Model Canvas (BMC) & Value Proposition Canvas (VPC): een overzicht de belangrijkste elementen van het businessmodel, gekoppeld aan de wereld van de (potentiële) gebruiker. Het BMC en VPC worden dynamisch ingezet. Gedurende het gehele traject wordt deze steeds verder gevalideerd en aangepast.

En bovendien:

 • Werkplezier en energie: de zichtbare ontwikkeling van een prototype zorgt voor energie en werkplezier. De manier van samenwerken maakt iedere deelnemer even belangrijk en zorgt daarmee voor evenwicht en voldoening.
 • Een andere manier van werken: een gestructureerde manier om iedere deelnemer een stem te geven en tegelijkertijd de vaart in het proces te houden. Zie onze Business Design Habits.

WANNEER ZET JE EEN BUSINESS DESIGN RUN IN?

Wanneer je vermoedt of signaleert dat je aanbod (product of dienst) niet meer optimaal matcht met wat je klanten nodig (gaan) hebben, kan je een Business Design Run inzetten. Maar wanneer ga je voor een Run en wanneer voor een Sprint? Dit zijn de verschillen:

Business Design Run

 • 2 maanden
 • Bij weinig zicht op klant- behoeften, pijnpunten en job-to-be-done’s en er dus uitgebreide problem fit nodig is
 • Wanneer er intern nog veel draagvlak gecreëerd moet worden
 • Multidiscplinair team van meer dan 6 personen en stakeholders die akkoord moeten geven
 • Groot / uitgebreid prototype met ruimte voor eventuele iteratieslagen

Business Design Sprint

 • 4 dagen
 • Voor projecten met een deadline waarvoor er weinig tijd is en voor projecten die op één of andere manier in een impasse zitten
 • Bij een concreet en gevalideerd kernprobleem om aan te pakken
 • Team bestaande uit 6 personen dat intern akkoord heeft om het prototype te ontwikkelen
 • Klein prototype of slechts een onderdeel

VERVOLG: MVP KICKSTART

De Business Design Run laat je een enorme sprong maken: in relatief korte tijd heb je door de juiste problemen te definiëren en te toetsen een gevalideerd prototype neergezet. Maar dan ben je er nog niet. Het is nu zaak niet te verslappen, maar juist door te pakken en je oplossing gereed te maken voor de markt; de market fit fase! (zie hier onder)

Hiervoor hebben wij de MVP kickstart; de ultieme voorbereiding voor het bouwen van je MVP.Hiermee zorgen we voor een seamless koppeling tussen prototype (solution fit) en MVP (market fit).

Eerst worden alle cruciale technische, juridische, financiële en organisatorische aspecten in kaart gebracht, opgelost of weggewerkt. Dit zorgt voor een desirable, feasible & viable inrichting van je MVP. Daarna verbreden we de kring van stakeholders om zo de kans op succes te vergroten. Tot slot beschrijven we welke features in MVP-1 moeten worden opgenomen genomen, wat de testopzet is en wat de leerdoelen en KPI’s zijn.

Rijksoverheid

Design run

Public Design Wiel

We mochten de Public Design aanpak bij de Rijksoverheid introduceren. We doorliepen verschillende Design Runs met ministeries van AZ, IenW, SZW en EZK en lokale betrokkenen. Met als resultaat meer snelheid en verrassende interventies die door alle partijen zijn omarmd.

ABN AMRO

Design run

VERDUURZAMEN BEDRIJFSPAND

ABN AMRO heeft het ambitieuze doel om in 2030 alle bedrijfspanden van Nederland te transformeren naar energielabel A. Wij hebben UX design, marketing automation, sales en product (financiering) aangepakt en ontwikkelden een strategie en tool, die binnen enkele weken een soft launch had onder 500 zakelijke klanten.

PostNL

Design run

Aanpak Fashion

Met een multidisciplinair team ontwikkelden we de eerste business unit-overstijgende marktbewerking bij PostNL. Dit resulteerde na de introductie direct tot meer RO(M)I, omzetstijging, meer sales qualified leads en een versterking van het imago van PostNL als kennispartner in de fashion branche.

Rabobank

Design run

180 Amsterdam campagnes

Met reclamebureau 180 Amsterdam en hun klant Rabobank hebben we een design aanpak ontworpen waarmee de doorlooptijd van de ontwikkeling van grote campagnes drastisch is verkort. Door te starten vanuit empathie voor klant en door sneller te falen, komt men tot communicatie met meer impact.

Rijksoverheid

Design run

Public Design Wiel

We mochten de Public Design aanpak bij de Rijksoverheid introduceren. We doorliepen verschillende Design Runs met ministeries van AZ, IenW, SZW en EZK en lokale betrokkenen. Met als resultaat meer snelheid en verrassende interventies die door alle partijen zijn omarmd.

ABN AMRO

Design run

VERDUURZAMEN BEDRIJFSPAND

ABN AMRO heeft het ambitieuze doel om in 2030 alle bedrijfspanden van Nederland te transformeren naar energielabel A. Wij hebben UX design, marketing automation, sales en product (financiering) aangepakt en ontwikkelden een strategie en tool, die binnen enkele weken een soft launch had onder 500 zakelijke klanten.

PostNL

Design run

Aanpak Fashion

Met een multidisciplinair team ontwikkelden we de eerste business unit-overstijgende marktbewerking bij PostNL. Dit resulteerde na de introductie direct tot meer RO(M)I, omzetstijging, meer sales qualified leads en een versterking van het imago van PostNL als kennispartner in de fashion branche.

Rabobank

Design run

180 Amsterdam campagnes

Met reclamebureau 180 Amsterdam en hun klant Rabobank hebben we een design aanpak ontworpen waarmee de doorlooptijd van de ontwikkeling van grote campagnes drastisch is verkort. Door te starten vanuit empathie voor klant en door sneller te falen, komt men tot communicatie met meer impact.

Rijksoverheid

Design run

Public Design Wiel

We mochten de Public Design aanpak bij de Rijksoverheid introduceren. We doorliepen verschillende Design Runs met ministeries van AZ, IenW, SZW en EZK en lokale betrokkenen. Met als resultaat meer snelheid en verrassende interventies die door alle partijen zijn omarmd.

ABN AMRO

Design run

VERDUURZAMEN BEDRIJFSPAND

ABN AMRO heeft het ambitieuze doel om in 2030 alle bedrijfspanden van Nederland te transformeren naar energielabel A. Wij hebben UX design, marketing automation, sales en product (financiering) aangepakt en ontwikkelden een strategie en tool, die binnen enkele weken een soft launch had onder 500 zakelijke klanten.

PostNL

Design run

Aanpak Fashion

Met een multidisciplinair team ontwikkelden we de eerste business unit-overstijgende marktbewerking bij PostNL. Dit resulteerde na de introductie direct tot meer RO(M)I, omzetstijging, meer sales qualified leads en een versterking van het imago van PostNL als kennispartner in de fashion branche.

Rabobank

Design run

180 Amsterdam campagnes

Met reclamebureau 180 Amsterdam en hun klant Rabobank hebben we een design aanpak ontworpen waarmee de doorlooptijd van de ontwikkeling van grote campagnes drastisch is verkort. Door te starten vanuit empathie voor klant en door sneller te falen, komt men tot communicatie met meer impact.

Contact

Kunnen we je ergens mee helpen? Wil je vrijblijvend sparren of gewoon iets meer weten over onze aanpak? Bel ons op 020-7774071 of plan een kennismaking (15 min call) met ons in. Je kunt ons natuurlijk ook een mail sturen.