Design Research de eindgebruiker centraal

Design Research speelt een sleutelrol in het aanscherpen van bestaande producten en diensten en het ontwerpen van geheel nieuwe businessmodellen. Design Research legt onderliggende en soms verborgen behoeften en doelen van de eindgebruiker bloot.

Daarbij is Design Research is zowel iteratief als cyclisch: de uitkomsten dienen telkens als tastbare input voor de volgende stap van het innovatie- en ontwikkelproces: van problem fit naar solution fit en market fit.

Design Research

We onderscheiden vier soorten Design Research:

  • Fundamenteel: generieke tools voor het ontwikkelproces, zoals persona’s
  • Exploratief: verkennen van de job-to-be-done en verborgen behoeften
  • Ideeënvormend: samen oplossingen ontwerpen voor maximale waardecreatie
  • Validerend: het testen van oplossingen bij de eindgebruiker

Onze tools

We beschikken over effectieve tools om de eindgebruiker te betrekken bij elke stap van het ontwikkelproces. Van diepte interviews, groepsdiscussies en co-creatiesessies tot kwantitatieve vragenlijsten en het opzetten van experimenten.

Uiteraard bieden we alle diensten ook 100% remote aan. Remote design research platformen waar we fan van zijn: Lookback & Optimal Workshop.

Context mapping

Krijg inzicht in de ervaringen en wensen van je klanten.

Persona ontwikkeling

Breng je klant tot leven door middel van inspirerende persona’s.

Customer journey mapping

Visualiseer de ervaringen van de eindgebruiker in de klantreis.

Ideation sessies

Je klant als inspiratiebron en co-creëer oplossingen die je klant raken.

Propositie ontwikkeling

Begrijp hoe je concreet waarde kunt toevoegen voor je klant.

Concept / UX test

Test de beleving van jouw diensten, producten of prototype.

DT&I

GET OUR DT&I PERSONA KIT

Natuurlijk wil je dat iedereen optimaal gebruik kan maken van jouw (digitale) diensten en producten. En we merken dat steeds vaker bij het ontwikkelen en ontwerpen van producten en diensten wordt nagedacht over hoe je dat op een toegankelijke en inclusieve manier doet. Om je nog beter op weg te helpen hebben we een Toolkit Digitale toegankelijkheid & inclusie ontwikkeld: boordevol inspiratie en concrete tools zoals persona’s en canvassen.

Meer weten over Design Research? Vragen over onze aanpak of gewoon even sparren?

Plan een vrijblijvende afspraak met ons in (15 min).

Renske Verweijen

Business Designer | Design Researcher +31 6 171 422 40 renske@perspective.amsterdam

Olaf Rutten | Programma manager Missie 2030 | ABN AMRO

Perspective weet de behoeften van de klant scherp en volledig vast te stellen om vervolgens heel concreet te benoemen hoe je deze kan invullen met oog voor de zakelijke kant (wat levert het op) en technische uitvoerbaarheid. Ze houden de gang er goed in en zo hebben we in korte tijd een prototype voor onze zakelijke vastgoedklanten ontwikkeld.

Jan-Bart Bij de Vaate | Senior Marketeer Data Solutions | PostNL

De meerwaarde van Perspective is dat ze de leefwereld van de doelgroep kunnen doorvertalen naar concrete en impactvolle oplossingen. Door hun procesbegeleiding doorbreken ze je manier van denken waardoor je tot super bruikbare resultaten komt. Bijzonder waardevol!

Contact

Kunnen we je ergens mee helpen? Wil je vrijblijvend sparren of gewoon iets meer weten over onze aanpak? Bel ons op 020-7774071 of plan een kennismaking (15 min call) met ons in. Je kunt ons natuurlijk ook een mail sturen.